Wat wij doen

Activiteit

De Beroepsvereniging der Automobieldeskundi­gen van België heeft tot doel de studie, de be­scherming en de ontwikkeling van de beroeps­belangen van haar leden. Zij zal dit doel nastreven:

UPEX telt 5 gewestelijke afdelingen:

UPEX wordt bestuurd door een Directieraad en zijn uitvoerende Beheerraad die maandelijks vergaderen tijdens een mandaat van 3 jaar.

De Raad is samengesteld uit kandidaten - waaronder vertegenwoordigers van de regionale afdelingen - die verkozen zijn door de Algemene Vergadering.

Zij richten specifieke Commissies op om de werking van de Vereniging te optimaliseren.