Beroepsvereniging der Automobieldeskundigen van België

 

Laten we het hebben over het beroep van automobieldeskundige!

Enkel Automobieldeskundigen die ingeschreven zijn op de lijsten van het I.A.E. - Instituut van de Auto-Experts - kunnen en moeten aangeduid worden voor het uitvoeren van expertises.

Alle deskundigen van onze Beroepsvereniging zijn lid van het Instituut. 

Wettelijk kader

De Wet van 6 oktober 2011 tot wijziging van de Wet van 15 mei 2007 organiseert het beroep van Automobieldeskundige en omschrijft de taken die voorbehouden zijn aan beroepsbeoefenaars die ingeschreven zijn bij het I.A.E. Dit Instituut is gelast met de toepassing van en de controle op de wettelijke voorschriften.

Zijn activiteiten

 • de identificatie, beschrijving en evaluatie van voertuigen,
 • hun overeenstemming met de Wetten en Reglementen nagaan, 
 • bepalen, becijferen en de oorzaak zoeken van slijtage, schade, gebreken en averij, 
 • bepalen van de verantwoordelijkheden,
 • een met redenen omkleed verslag opstellen over de uitvoering van de toegewezen opdracht.

Voor wie?

 • Voor een verzekeringsmaatschappij, volgens een ontvangen mandaat;
 • Voor de Hoven en Rechtbanken, volgens een ontvangen mandaat;
 • Voor de consument, zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

Wanneer?

In het geval van een betwisting:

 • met de gelaste deskundige,
 • met de hersteller,
 • met de invoerder
 • in verband met de verantwoordelijkheden.